Privacy Statement

Bij aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken van bezoekers van/deelnemers aan Cultuurnacht Breda, onze website, promoties en acties. Het verschilt per product/dienst welke gegevens wij verwerken. Wij verzamelen persoonsgegevens bij:

 • Afname van producten (zoals een voorstellingsticket): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je aan ons verstrekt; bijvoorbeeld je e-mailadres, naam, en postcode;
 • Aanvragen van producten/diensten via onze website (zoals onze maandelijkse nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die je via de website aan ons verstrekt; bijvoorbeeld je e-mailadres, naam, en postcode;
 • Gebruik van onze website: hierbij wordt informatie verwerkt over jouw gebruik van de website, bijvoorbeeld hoe vaak onze website door jou wordt bezocht, via welke website(s) je bij ons terecht komt en welke pagina’s op de website worden bezocht.

Bovenstaande gegevens lopen uiteen van persoonsgegevens aan de hand waarvan je direct kan worden geïdentificeerd tot informatie die wel betrekking op jou heeft, maar op basis waarvan je niet direct kunt worden geïdentificeerd.

Jouw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van je aankoop of gebruik van onze producten of diensten of met informatie afkomstig uit externe bronnen, zoals bijvoorbeeld Facebook of Google. Op basis van deze gegevens kunnen we onze producten en diensten op jouw interesses afstemmen.

Doeleinden verwerking en bewaartermijnen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via onze website:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 2. om je de overeengekomen diensten/producten aan te bieden en te leveren;
 3. waar het gaat om een betaalde dienst/product, om jouw betaling te innen. (Transactiegegevens maken wij niet openbaar en worden niet aan derden beschikbaar gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst);
 4. om je de mogelijkheid te bieden je commentaar te plaatsen op onze website;
 5. om je een nieuwsbrief, servicebericht, gebruikersinformatie of aanbieding te sturen;
 6. om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 7. om te voldoen aan de wet- en regelgeving, ten behoeve van het behandelen van geschillen en het uitvoeren van (accountants)controle;
 8. voor marktonderzoek en informatie-vergaring t.b.v. product- en dienstontwikkeling.

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden en volgens wettelijke verplichtingen. Zo dienen wij bijvoorbeeld transactiegegevens om fiscale redenen langer te bewaren dan overige gegevens. Lees voor de bewaartermijnen van de diverse cookies die wij gebruiken meer onder het kopje ‘Cookies’. Ontvang je e-mails van ons waar je je voor hebt aangemeld, dan ontvang je deze totdat je je hiervoor afmeldt.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan jou producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsverplichting. Deze verwerkers mogen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Cultuurnacht Breda maakt momenteel gebruik van de diensten van de volgende verwerkers en heeft met deze partijen aanvullende verwerkersovereenkomsten afgesloten:

In bijzondere gevallen kunnen wij, zonder je toestemming, persoonsgegevens aan derden beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld bij rechtmatige verzoeken van autoriteiten, gerechtelijke bevelen, handelingen om fraude op te sporen of om de veiligheid van ons netwerk te garanderen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/apparaat. Aan de hand van cookies herkent onze website jou als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies om te kunnen zien hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers bij ons terecht komen en welke pagina’s op de website worden bezocht. Wij maken daarbij gebruik van de volgende cookies:

 1. Functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Ze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit.
 2. Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om je te herkennen als een unieke bezoeker. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. We hebben de gegevens in Google Analytics ingesteld staan op geanonimiseerd, de bewaartermijn staat op 26 maanden. Google kan je bezoek informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.
 3. Marketing cookies. Deze cookies volgen de gebruikers en bouwen profielen op. Denk hierbij aan Google Adwords, Google Tagmanager, maar ook Youtube, Facebook plugins etc. Hierdoor kunnen we je gericht bereiken via advertenties op andere websites.

Als je geen cookie hebt waaraan de website je herkent dan verschijnt er een popup. Deze vraagt naar toestemming voor marketing cookies. Als je de popup wegklikt of geen marketing cookies accepteert, laadt de website zonder Google Tagmanager, en zonder Youtube video’s.

Als je via je browserinstellingen cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je bepaalde diensten niet kunt gebruiken. Je krijgt dan op elke pagina de cookie-informatiebalk te zien, omdat onze website niet kan opslaan dat je de website al eerder bezocht. Via cookies verzamelde gegevens kunnen wij combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van je aankoop of gebruik van onze producten of diensten.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je je gegevens wijzigen of (laten) wissen? Stuur dan een e-mailinfo@cultuurnachtbreda.nl met als onderwerp ‘persoonsgegevens’. Vermeld je volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie toe van je identificatiebewijs, zodat wij weten dat de informatie op jou betrekking heeft en naar de juiste persoon wordt gestuurd. Schrijf op de kopie van je identificatiebewijs eventueel dat je deze aan ons stuurt en maak je burgerservicenummer en foto onherkenbaar.

Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen je verzoek nader te specificeren. We schorten je verzoek dan op tot je ons de nadere specificatie verstrekt. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw verzoek berichten wij je hoe wij je verzoek inwilligen, en zo niet waarom niet. Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld een verzoek dat gaat over persoonsgegevens die niet alleen betrekking hebben op jou zal worden geweigerd.

Beveiliging

Wij handhaven een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat bedoeld is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. We nemen hierbij zowel technische- als organisatorische maatregelen.

Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina regelmatig om te zien of er veranderingen zijn. Bij aanzienlijke wijzigingen zullen we dit opvallender communiceren, via onze website of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 20 november 2020.