Breda, 6 september 2023

Beste deelnemers aan de Cultuurnacht Breda,

Vorige week heeft de Stichting Breda Cultureel overleg gevoerd met de gemeente Breda. Graag rapporteren we over de uitkomsten daarvan.

In het voorjaar van 2023 heeft de Stichting Breda Cultureel in overleg met de gemeente Breda en het culturele veld een draagvlak- en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd rond de Cultuurnacht Breda. De uitkomst daarvan laat zien dat het overgrote deel van de Bredase culturele instellingen en organisaties, amateurs en professionals, veel waarde hecht aan dit jaarlijkse culturele evenement. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat inflatie, toepassing van Fair Practice tarieven, stijgende kosten voor productie en organisatie een aanzienlijk hoger budget vereisen voor de organisatie van de Cultuurnacht om een kwalitatief artistiek programma te kunnen realiseren. 

Het bestuur heeft hierover een advies uitgebracht aan de gemeente en die betrekt dat momenteel bij de ontwikkeling van het gemeentelijk cultuurplan 2025-2028 en het gemeentelijk evenementenbeleid voor diezelfde periode. Pas tegen het einde van 2023 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

De gemeente en het Bredase culturele veld hebben de Stichting Breda Cultureel gevraagd om ook in 2024 een Cultuurnacht te organiseren. In de zomermaanden is met de gemeente de daarvoor benodigde financiële bijdrage besproken. Inmiddels is gebleken dat de gemeente niet tijdig middelen kan vrijmaken zodat de Stichting de organisatie van de Cultuurnacht ter hand kan nemen. De financiële ruimte en procedurele kaders ontbreken daarvoor. De stichting kan alleen een eenjarige subsidie aanvragen waarover op zijn vroegst medio december 2023 uitsluitsel gegeven wordt door de gemeente. Dat is te laat om een evenement in januari 2024 te kunnen organiseren. De stichting beschikt niet over eigen middelen om het evenement te kunnen voorfinancieren. 

Voor het bestuur van Stichting Breda speelt daarnaast een tweede overweging. Vanwege het beperkte gemeentelijke budget voor eenjarige cultuursubsidies en het feit dat al meerdere jaren een aantal culturele organisaties daarmee in de lucht moeten worden gehouden, zou een aanvraag van de Stichting Breda Cultureel ten behoeve van de Cultuurnacht ten koste kunnen gaan van die organisaties, hun programma en personeel. 

Dat kan naar mening van het stichtingsbestuur niet de bedoeling zijn. Die organisaties vormen immers mede het draagvlak voor de Cultuurnacht. De Cultuurnacht versterkt in dat opzicht het bestaande culturele veld. Stichting Breda Cultureel is van mening dat de Cultuurnacht uit additionele middelen gefinancierd zou moeten worden.

Om deze redenen heeft het stichtingsbestuur besloten dat zij geen verantwoordelijkheid kan nemen om een Cultuurnacht 2024 te organiseren. 

Opnieuw wordt duidelijk dat het gemeentelijk budget voor culturele organisaties en evenementen in Breda volstrekt onvoldoende is om de potentie en ambities van de Bredase culturele sector en het vele beloftevolle talent kansen en ruimte te geven. De Stichting Breda Cultureel doet een dringend beroep op het college van B&W en de gemeenteraad om dat budget voor de periode 2025-2028 aanzienlijk te verhogen.

Het spijt ons dat we jullie niets anders kunnen laten weten. 
De verdere toekomst is afhankelijk van het nieuwe gemeentelijk cultuur- en evenementenbeleid. We informeren je daarover later dit najaar.

Vriendelijke groet namens het bestuur van Breda Cultureel en het team Cultuurnacht

GertJan Endedijk
(voorzitter)

 

Een terugblik

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de komende editie van Cultuurnacht Breda? Houd dan onze social media in de gaten en meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Deelnemen als maker of organisatie

Wil jij deelnemen als maker of organisatie aan Cultuurnacht Breda? Schrijf je dan hier in.